ПОВЕДЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПОЖАР

Реакцията на стоманена конструкция при пожар може да бъде повлияна от:

Максималната достигната температура, степента, до която тя е изолирана и зависимите от температурата механични свойства на стоманата.
Терминът „Клас на пожароустойчивост“ се свързва със способността на строителните елементи да изпълняват функциите си на преграда или структурен компонент за определен период по време на пожара. Класът обикновено се определя в съответствие с документите за конструктивния проект и стандартите заедно с критичната температура.
Най-често критичната температура за стоманата е 400°C, 538°C, 550°C.
Най-честите периоди са 60 минути, 90 минути или 120 минути.

ПРИНЦИПИ НА СПЕЦИФИКАЦИИТЕ

Спецификациите на дебелината на системата за пасивна противопожарна защита (огнезащита) варират в зависимост от субстрата и профила на стоманата.

Фактори влияещи върху спецификациите са: 3-4 страни
-Вид сечение (затворено / отворено /клетъчен профил)
-Масивност на стоманата (коефициент на сечение) (Hp/A)
-Експозиция (т. е. 3-странна, 4-странна експозиция)
-Клас на пожароустойчивост (30/ 60/ 90/ 120 мин)
-Критична температура (CT)
-Вида на пожара

HP/A КОНЦЕПЦИЯ

Hp/A фактор (A/V; масивност; коефициент на сечение) е изчислена цифрова [m-1] стойност:
Hp = нагрят периметър на стоманата [m]
и A = Площ на напречно сечение на стоманата [m2]

ВИСОКА HP/A СТОЙНОСТ:

– Ниска маса на стоманата
– Бързо нагряване
– По-голяма дебелина на сухия филм огнезащита

НИСКА HP/A СТОЙНОСТ:

– Голяма маса на стоманата
– Бавно нагряване
– По-малка дебелина на сухия филм огнезащита