АРМАТУРА, АКТУАТОРИ, КАБЕЛНИ СКАРИ

AARONITE ДОСТАВЯ И МОНТИРА ИНОВАТИВНИ СИСТЕМИ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА КАТО  КОЖУСИ И AAROCAST.

При пожар аварийните спирателни клапани и свързаните с тях задвижващи механизми трябва да са годни за експлоатация поне в продължение на 15 минути след избухването на пожара, времето необходимо за спиране на потока течност / газ и поставени на сигурни места в технологичните предприятия.

Тръбите и електрическите кабели, които управляват актуаторите и другите системи за управление трябва да са също експлоатационно пригодни за необходимото време.
Няма спецификация на международен стандарт за този тип покритие. Проектантите обикновено използват UL 1709 като температурна крива, стандарт използван за защита на конструктивна стомана в сгради. Системите за огнезащита след това обикновено се тестват от местна агенция чрез изптвания за безопасност за проверка на свойствата.