ОГНЕЗАЩИТА

ОГНЕЗАЩИТА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПОЖАРЪТ НЯМА ДА СЕ СЛУЧИ.
ТЯ ОЗНАЧАВА, ЧЕ КОГАТО ИМА ПОЖАР, ВИЕ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗДЪРЖИТЕ.

Огнезащитата е мярка за пасивна противопожарна защита и се отнася до действията за направа на материалите и конструкциите по-устойчиви на въздействията от напукване .
Най-общо „огнезащитата“ се отнася или до самите материали (огнезащитни системи), или до нанасянето на тези системи.
Сертифицираната огнезащитна система прилагана върху някои конструкции им позволява да се направи оценка на тяхната устойчивост спрямо огън. (скорост на разпространение на пожар)
При пожар огнезащитата не означава непременно, че един елемент не може да изгори или да се деформира, а че осигурява устойчивост измерена по време на изпитването и оценката.
Продуктът, който забавя огъня пречи продуктът да бъде напълно деформиран при пожар. Традиционните строителни материал не са неуязвими към въздействията на интензивността на огъня и / или голяма продължителност.