РАЗДУВАЩИТЕ СЕ ПОКРИТИЯ РЕАГИРАТ НА ТОПЛИНАТА ЧРЕЗ НАБЪБВАНЕ ПО КОНТРОЛИРАН НАЧИН НАДХВЪРЛЯЙКИ МНОГОКРАТНО ПЪРВОНАЧАЛНАТА СИ ДЕБЕЛИНА

Раздуващите се покрития реагират на топлината чрез набъбване по контролиран начин надхвърляйки многократно първоначалната си дебелина, за да се получи въглеродна структура, която действа като изолационен слой върху стоманения участък, към който се прилагат.

Раздуването е сложен процес, при който протичат химични реакции, за да се превърне покритието във вискозна течност. В същото време се произвеждат газове и се улавят в течността. Това причинява набъбване и образуване на изолационната обвивка.  Механизмът на раздуване и последващото овъгляване абсорбира топлината от огъня, като по този начин поддържа температурата на стоманата под нейната гранична стойност и осигурява необходимия период на структурна пожароустойчивост.

Системите за раздуване на епоксидни смоли са два компонента, прилагани чрез впръскане, като се използва специално оборудване за затопляне и смесване на компонентите. За по-големи дебелини или за насочени огнени струи (jetfire) са необходими отвори от подсилени въглеродни влакна или други материали, обикновено поставени в средата на дебелината.