РАЗГЛЕЖДАТ СЕ ДВА СТАНДАРТНИ ПОЖАРА:

ЦЕЛУЛОЗЕН ПОЖАР

Целулозните пожари се подхранват от горими материали като дърво, хартия, текстил и др.
Стандартният целулозен пожар е с бавно повишаване на температурата на пламъка след запалване. Кривата достига 500°C в рамките на 5 минути и се увеличава до над 1100°C с течение на времето. Типична стойност на лъчение е 50 kW/m2.

CELLULOSIC FIRE – Fire powered by cellulosic material

ВЪГЛЕВОДОРОДЕН ПОЖАР

Въглеводородните пожари (пожари на разлети продукти) се подхранват от нефт и газ и са с бързо повишаване на температурата до 1000°C в рамките на 5 минути и увеличение до 1100°C бързо след това. Въглеводородните пожари са същото така изключително силни, тъй като огънят улавя кислорода, за да поддържа горенето. Типичната стойност на лъчене е 160 kW/m2.

POOL FIRE – Pool fire of a hydrocarbon product

СТРУЕН ПОЖАР

Конкретна група пожари подхранвани от въглеводороди и излизащи от отвор с налягане 2 bar или по-високо. Те са най-тежкият сценарий за пожар, с отчитане на въздействията от ерозия и също така значително по-високата скорост на горене поради бурното смесване на гориво/въздух. ISO22899 е първият и единствен международно признат стандарт за струен пожар използван за класификация от компаниите. OTI 95 634 е стандарт за струен пожар за нефтени платформи.

JET FIRE – Fire dart or fire torch produced by the pressurized hydrocarbon product

СТАНДАРТНА КРИВА

Истинските пожари могат да имат безкраен брой варианти по отношение на: фаза на развитие, връх, температура и продължителност.
За да направи разграничение между продуктите за противопожарна защита, обаче, секторът е приел стандартни криви на пожар за различните видове пожари.
Стандартните криви на пожар имат за цел да възпроизведат тежки условия на експозиция на пожар като онези, които типично настъпват след възпламеняване на даден сегмент.

• Cellulosic fire, 1000 °C reached
after 95 min (BS476)
• Hydrocarbon fire, 1000 °C reached
after 10 min (UL1709)