СИСТЕМИ ЦИМЕНТ – ВЕРМИКУЛИТ (ЛЕК ЦИМЕНТ), АКО ПОЖАРЪТ НЕ ВОДИ ДО ОПАСНИЯ РЕЗУЛТАТ ОТСЛОЯВАНЕ

Отслояването настъпва, когато традиционният бетон е изложен на огън. Явлението се състои от разрив на покритието поради увеличаване на вътрешното налягане порди прегряване на съдържаща се вода, която не може да се изпари навън. При разрива се изхвърлят опасни малки частици бетон, които повреждат всичко разположено наоколо и застрашават работещите на инсталациите и пожарникарите, ангажирани с гасенето на пожара. Този разрив се случва няколко пъти, слой по слой, до пълното отстраняване на покритието. Пукнатините и цепнатините, които позволяват на пожара да атакува защитените повърхности по-бързо драстично намаляват действителната продължителност на пожароустойчивостта.