ПАСИВНА ОГНЕЗАЩИТА

Поради високият риск в рафинерии, нефтенни платформи, хранилища на втечнени въглеводородни газове и поради големите злополуки, които могат да настъпят, европейското и националното законодателство налагат също така, в допълнение към „активната противопожарна защита“ (пръскачки, хидранти и др.) „ПАСИВНА противопожарна защита“ (огнезащита). През годините проектирането и анализът на безопасността при инциденти с пожари определиха първата фундаментална разлика между видовете пожари (целулози или въглеводороди), а също и изборът на продукти (тествани и сертифицирани) за оценка на това дали са подходящи за нанасяне, както и да се гарантира огнезащитата.

СРЕДСТВА ЗА ПАСИВНА ОГНЕЗАЩИТА

Изолиращи системи прроектирани да предотвратят пренос на топлина от пожара към защитаваната конструкция или ооборудване.
Това са най-общо покрития като:

01. ИНТУМЕСЦЕНТНО ПОКРИТИЕ НА ЕПОКСИДНА ОСНОВА

 

 02. ПРОДУКТИ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА

 

В повечето случаи материалите за пасивна огнезащита се използват заедно с „активни“ системи, като системи за разпръскване на вода, спринклери и обливни системи, системи за пенообразуване и инертен газ.