ЦИМЕНТОВИТЕ ПОКРИТИЯ ОСНОВНО СА БАЗИРАНИ НА ПОРТЛАНД ЦИМЕНТ ПЛЮС ЛЕКИ ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ.

Циментовите покрития обикновено са базирани на Портланд цимент плюс леки добавъчни материали.
Циментовите покрития винаги трябва да бъдат от тестваните и сертифицирани продукти и да са  с маркировка „СЕ“.  Циментиращите материали защитават стоманата по два начина:

– Отстраняват съдържащата се в нея влага, която по време на пожар, достигайки степента на кипене на водата (100 °С), се изпарява, като до пълното ѝ изпаряване температурата на стоманата се поддържа ниска.

– След приключване на фазата на изпаряване покритието действа като изолатор в зависимост от приложената дебелина.

Циментовите противопожарни системи са леки продукти, обикновено изработени от цимент и вермикулит, които се впръскват със специални машини за мазилка и обикновено са подсилени с телена мрежа и специален горен пласт, който е защитен с боя. Те са предварително смесени в торби и дозираната вода трябва да се добави на място, и имат плътност 650 кг – 850 кг на кубичен метър и много ниска топлопроводимост (ламбда). Те позволяват да се изолират стоманените секции или конструкции за период от до 4 часа за пожароустойчивост както при огън от разлив на продукти по повърхността (pool fire), така и за насочени огнени струи (jet fire).

Те се прилагат и за защита на резервоарите за съхранение на GPL (пропан-бутан). В зависимост от размера на металния профил, който ще се покрива, циментовите покрития се полагат съгласно метода „ТВЪРДО ЗАПЪЛВАНЕ“, което означава пълно запълване на кухините на профила и винаги със същия огнеупорен материал или съгласно „ПРОФИЛИРАН“ метод, което означава да се следва периметъра на металния профил, който трябва да бъде защитен.

Обикновено изискват специален грунд като „ключово покритие“, за да се осигури перфектна адхезия към стоманените повърхности. Прилагани на минимална дебелина от 30 до 60 мм имат по-малка дебелина от обикновения бетон и не изискват формоване за монтаж.  Системите цимент-вермикулит (лек цимент) в случай на пожар нямат опасното явление на СРУТВАНЕ, независимо от наличието в традиционните CLS.