СЕРТИФИЦИРАНЕ

ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА РАБОТИ ПО ОГНЕЗАЩИТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

01 — Да се използват конкретните проектни системи за огнезащита, изпитани и сертифицирани за въглеводороден пожар;

02 — Да се изберат лицензирани компаннии високоспециализирани и с необходимото оборудване за системи за огнезащита;

03 — Да имат системи за качествен контрол и процедури по нанасяне одобрени от производителите  на системите за огнезащита;

04 — Да се изберат компании с опит, с ноу-хау и с обучени служители.

ТЯСНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВОДЕЩИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СИСТЕМИ ЗА ОГНЕЗАЩИТА И СТРОИТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ ПОЗВОЛЯВА НА AARONITE ДА ПРЕДЛОЖИ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ:

— Най-добрата работа на техници и служители с повече от двадесет години опит

— Най-добрите технически решения

— Правилният избор на материали в пълно съответствие с технически стандарти, проектни критерии, международни изпитвания

 

За да се гарантира пълно приемане на работата от компетентните органи.