пазарище

01 — ЕВРОПА

Италия
Обединеното кралство
Испания Франция
България

Хърватска
Румъния
Холандия
Белгия
Албания

Полша
Дания
Гърция
Турция
Малта

02 – АФРИКА САХАРА

Либия
Алжир
Камерун
Тунис

03 – АРБСКИ ЕМИРСТВА

04 – ПРИКАСПИЙСКИТЕ РЕПУБЛИКИ

05 – ДАЕЧНИЯ ИЗТОК

06 – РУСИЯ