ЛИЦЕНИИ ЗА НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЯ

САМО КОМПАНИИ ПОЛУЧИЛИ СТАТУС НА КВАЛИФИЦИРАНО ЛИЦЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЯ ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НАНАСЯНЕ НА ТЕЗИ ПОКРИТИЯ.

Компаниите ще документират, че спазват това изискване преди началото на работата.
Покритието се нанася от компанията, която отговаря за това, чрез използване на служители обучени  в съответните процедури.
Като минимум, надзорен персонал и персонал за осигуряване на качеството/качествен контрол на обекта ще приема индивидулани квалификации на лица посещавали курсове за обучение на лица нанасящи покрития.

Това е минимално изискване и ще се документира преди началото на работата.