ГРУПАТА

КОМПАНИИТЕ ОТ ГРУПАТА СА ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ СТРУКТУРИРАНИ, ЗА ДА СЕ СПРАВЯТ С ВСЯКА КОНКРЕТНА РАБОТА В СЕКТОРА НА ПАСИВНАТА ОГНЕЗАЩИТА

През годинните Aaronite ITALIA S.R.L. се разрастна и преструктурира, за да отговори на нуждите на пазара по отношение на  организация, логистика и търговски решениякато създаде компании в други страни от ЕС и извън ЕС. Днес, Aaronite GROUP включва компании, които са активни в сферата на защитната протиопожарна обрааботка, чрез използване на най-напредналите технологии, като гарантира компетентност, професионализъм  и стандарти за качествотото при пълно спазване на безопасността на работещите и околната среда.
Ние вярваме, че най-големият ни ресурс е солидният опит, знанията, професионалните ресурси и ноу-хау.

AARONITE GROUP ДНЕС ИМА ПРЕТЕНЦИИ ЗА:

  • Препоръки за работа, извършена в Италия и в чужбина
  • Разрешителни за нанасяне на покрития
  • Оборудване/машини за нанасяне на всички материали при извършване на всички предвидени работи
  • Финансова и икономическа стабилност
  • Работници обучени и квалифицирани в сферата на: нанасяне, качество, безопасност и професионализъм